Kommentar av Enn Kokk — 2006 09 09 14:51
 1. Ja, vilket djävla liv !
  Frågan är om jag skall förbli konstnär i exile.
  www.swedishboysandgirls.homestead.com/A.html
  Tänka sig, Han Kokk är bara en månad äldre än mig själv, men vi båda är äldre än Anders Thunberg.
  Men han bodde ju inte i Njurunda 1944 där jag spenderade mitt första levnadsår.
  Vilket strul livet kan vara.
  www.newstime2007.com/WORLDNEWS.html
  Tycker ni inte det ?

  Mvh

  Sundsvalls sonen
  Ture Sjölander

  http://www.turesjolanders.homestead.com/GOGGLE.html

  heeheeh

  Kommentar av Ture Sjölander — 2006 09 09 15:30

 2. Till Ture Sjölander: Hej! Min första reaktion är glad häpnad - internet är ändå en märklig inrättning för kommunikation, där man plötsligt kan få kontakt med människor, som i tiotals år har varit borta från ens horisont.

  Kommentar av Enn Kokk — 2006 09 09 15:59

 3. Till Enn: Från min horisont kan jag nu se denna korta dialog på Google redan om man söker på mitt namn. Min första reaktion på detta är glad häpnad. Ja, det är minsann en märklig inrättning, Internet. Det blir lättare att förstå Marshall McLuan för varje dag. Mediet är budskapet.
  Hursom helst här är en av mina tusentals websajter:
  www.newstime2007.com/WORLDNEWS.html
  Det är gratis prenumeration på mina Världsnyheter.
  Hoppas ni skall gilla den lilla bilden till höger i mitten, av Folkpartisten och förre konsuln i New York.
  Jag har faktiskt aldrig röstat i hela mitt liv men ofta påverkat politiken på mitt eget sätt, starkare än en single röst någonsin kan göra.
  www.youareinmy.homestead.com/now.html
  Det är och förblir lika märkligt !

  Cheers
  Ture Sjolander

  Kommentar av Ture Sjolander — 2006 09 12 12:38

 4. Till Ture Sjölander: Själv har jag, som du väl minns, alltid befunnit mig i gränslandet mellan kultur och politik. De är också de mest frekventa ämnena på min blogg.

  Och röstat har jag gjort i vartenda val, så länge jag har haft rösträtt. Alltid på socialdemokraterna.

  Kommentar av Enn Kokk — 2006 09 12 14:03

 5. KONST POLITIK.
  Från Ture Sjölander: Jo så minns jag med. Men du, varför tror du att vissa människor röstar på samma Logo-Politiskt Parti, hela sitt liv?
  Är substansen eller folket inom den ramen verkligen densamma år efter år…
  Var ligger de grundläggande värderingarna hos respektive parti, så att säga?
  Vissa tidsintervaller måste väl “besättningen” vara mindre begåvad och vid andra perioder mer.
  Kan det ibland vara ett slags tvångstanke att hålla fast vid samma äktenskap livet ut?
  Under en särskild tid i ditt, nu långa liv, måste du väl ha blivit besviken över gänget som styrde båten.
  Vad kunde du ha gjort med ditt “gränsland”? Hade detta “gränsland” du syftar på ett eget värde som hade kunnat blomstra och konstituerat ett helt eget “parti” kunnat bli realiserat?

  Jag såg nyligen att LO utlyste en konsttävling (vilken djävla bedräglig term) för konstnärer med en prissumma på, ja minns inte beloppet…
  Kunde man tänka sig tvärtom att en politiktävling kunde sättas upp för politiker. så att politikerna kan visa upp sitt begåvningskapital?
  Jag finner det osmakligt i båda riktingar när man utlyser TÄVLING i konst, vetenskap eller politik.
  Det är en form av muteri i att diktera konsten riktning men också en skakande underskattning av konsten. Jag vill inte muta politiker att stäppdansa för mig på särskilda villkor, inte heller skulle jag vilja att fysikforskare låter sig köpas för att spela mungiga.
  Du fattar vad jag syftar på efter att alltid ha befunnit dig i detta gränsland.
  Hursomhelst..The money-side ser ut att alltid vinna.
  Ägget eller Hönan…det är hemskt hur hela nationer kan vilseledas, det är svårt att beskylla ledare.
  www.newdemocracy.homestead.com/
  frågar sig: Finns det demokrati i en Galax?
  Och om, vad som förr sågs vara demokrati är den detsamma, livet ut?
  Inget vara för evigt! Men så länge det varar så kan man väl chansa på att ge sin röst för det…
  Det är lite Lotto över det hela
  Har du en personlig epostadress?
  Även om det kan vara festligt att vika ut sig och inte ha några hemligheter, kan andra läsare finna det ointressant. Jag är inget blogmonster och har därför föredragit att göra sajter, i mängder som är mer tidslösa, och med ett visuellt språk som grund. Det förutsätter att betraktaren har rätt satt bredd och inte 600×800, som den normala bloggaren mestadels har.
  Jag har gjort ett klart statement på någon sajt där jag säger: “I don’t read what people write, I read people.” I många fall är det faktiskt sajterna som “läser” tittaren i stället för tvärtom. Händer sällan, men dock att den som intervjuar blir den intevjuade.
  Gud så långt detta blev.
  www.100.homestead.com/UNIFEM.html
  sa flickan och grät…
  Tjena..Ture

  Kommentar av Ture Sjolander — 2006 09 12 15:02

 6. Addendum
  Jag måste bara tillägga att min svenska börjar bli lite rostig efter mer än 20 år i landet down under, utan kommunikation med svenskar, alls.
  Gjorde dock vissa utredningsuppdrag för kulturrådet utomlands i slutet av 70-talet och lärde mig det ondskefulla byråkratispråket t.o.m.
  Det var urbota tråkigt att lära sig men man måste ju ibland ta skeden i vacker hand eller deras egna vapen för att ge tillbaka, du vet…

 7. Kommentar av Ture Sjolander — 2006 09 12 15:07

 8. Har omedelbart föreslagit bildandet av ett nytt politiskt parti i Sverige med namnet:
  “GRÄNSLANDET”.
  Kan du tänka dig att bli partiordförande för partiet ? Du är en mycket passande boss !
  Här är sajtförslaget=
  www.swedish.homestead.com/KONSTPOLITIK.html
  Ett parti utan gränser….
  Vi ses på första kongressen 2007.
  mvh
  Ture

  Kommentar av Ture Sjölander — 2006 09 12 16:08

 9. Till Ture Sjölander: Människor kan väl ha olika skäl för att hålla fast vid ett parti, också för att byta parti. För min del handlar mitt val om värderingar och ett sätt att analysera motsättningarna i samhället; i båda fallen grundar jag mitt ställningstagande både på läsning och på erfarenheter, främst sociala erfarenheter.

 10. Besättningen, liksom de som styr båten, kan skifta genom åren - för att använda din metafor. Likaså kan verkligheten förändra kursen. Men sina grundvärderingar och sitt sätt att analysera samhället kan man behålla.

  Som reflekterande och kännande människa blir man naturligtvis, just utifrån grundvärderingarna och samhällsanalysen, under perioder besviken över dem som styr båten. För mina egna besvikelser, men också förhoppningar, har jag gett uttryck i det till socialdemokratin riktade inledningskapitlet “Vart tog den där elden vägen?” i boken “Var blev ni av, ljuva drömmar?” (red Enn Kokk, Stigbjörn Lunggren och Klas Gustavsson, Ordfront, 2002).

  Men i mina grundvärderingar står jag fast, och jag har utifrån dem aldrig sett något för mig acceptabelt alternativ till socialdemokratin.

  Så jag avböjer också det generösa erbjudande att få bli partiordförande för partiet Gränslandet.

  ***

  Jag förstår dina synpunkter på konsttävlingar - konst är ju i första hand ett uttryck för ett djupt personligt skapande.

  Nu finns det ju på konstområdet erbjudanden till konstnärer, som kan sägas ha ett “tävlingsmoment” men inte går ut på att muta de deltagande konstnärerna till att göra något, som egentligen bara har pengaersättning som enda motiv.

  Särskilt när man ska bygga kulturinstitutioner är det ju vanligt att anordna en arkitekttävling, som har i förväg angivna användarkrav som utgångspunkt. Den som bygger kulturinstitutionen i fråga kan sen också be olika konstnärer tävla om konstnärlig komplettering inne i lokalerna, varvid man ber om skisser och förslag. Det här kan ju omfatta ett stort spektrum - muralmålningar, inramad konst, fotografier, ljusspel och så vidare - och då behöver det ju inte finnas andra urvalskriterier än kvalitet; möjligen kan husets arkitektur tala för antingen harmoni eller brytning.

  Din oro för att din svenska skulle ha blivit sämre av alla dessa års utladnsvistelse är på det hela taget obefogad. Jag hittade några särskrivningar av sammansatta substantiv, där bakgrunden förmodligen är engelskans sätt att skriva sammansatta subsantiv i två ord. De här småsakerna tog jag mig friheten att korrigera.

  So don´t worry där på andra sidan klotet.

  Enn

  PS Hösten 2001 avlade min hustru, Birgitta Dahl, då talman i Sveriges riksdag, ett officiellt besök i Australien. Jag var med. DS

  Kommentar av Enn Kokk — 2006 09 12 23:15

 11. Till Enn: Tack, verkligen uttömmande beskrivning av din raka livslinje och typiskt generös och alltid vänsinnad Kokk’ska.
  Du ser ut att må bra efter 70 och det var kul att få veta.
  Jag återkommer gärna senare till ditt bloggrum när vi väl vet hur väl valet föll ut…om det nu vore en prioritet i livet; en välfärdsstat kan för all del inte existera utan yttrandefrihet.
  www.cordially.homestead.com/Ovulator.html

  Cordially Yours
  Ture

  Kommentar av Ture Sjölander — 2006 09 13 4:57