Gmail Ture Sjolander <magneticego@gmail.com>

Ju2006/7978
1 message
ju.registrator@justice.ministry.se <ju.registrator@justice.ministry.se> Wed, Nov 15, 2006 at 12:02 AM
To: magneticego@gmail.com

Till Ture Sjölander

Tack för ditt brev och dina vänliga gratulationer.

Det framgår av ditt brev att du känner dig orättvist och till och med hänsynslöst behandlad av staten. Det beklagar jag djupt. Som du känner till får ett statsråd emellertid inte lägga sig i myndigheters hantering av enskilda ärenden. Detta framgår, som du säkert också känner till, av en bestämmelse i regeringsformen. Jag kan således inte ingripa i eller ge dig råd och hjälp i det fall som du berättar om i ditt brev. Det innebär att jag inte heller bedömer att ett sammanträffande skulle vara meningsfullt.

Även om jag inte kan yttra mig om ett enskilt fall är det alltid av stort värde för mig att få ta del av medborgarnas erfarenheter och synpunkter i frågor som rör rättsväsendet. Det är givetvis så att information av det slag som du har gett mig kan visa sig vara viktig i det ständigt pågående lagstiftningsarbetet.

Jag har noterat att regeringen tidigare fattat ett beslut i fråga om ersättning till dig. Jag uppfattar inte att du begär ett nytt ställningstagande från regeringen, utan att du främst vill uppmärksamma mig på det du upplever som brister i den nuvarande lagstiftningen.      

Jag beklagar än en gång det, som du skriver, elände som du har råkat ut för. Samtidigt tackar jag för det förtroende som du har visat mig genom att berätta om din situation.

Vänliga hälsningar

Beatrice Ask
_________________________________________________
Justitieministern
Justitiedepartementet
Regeringskansliet
E-post: registrator@justice.ministry.se