Aftonbladet
Söndag 16 oktober 2005

Bodströms nya lag - farligare än bin Ladin


FARLIG Usama bin Ladin är ett hot mot vår säkerhet.
Foto: AP

FARLIGARE Thomas Bodström är ett hot mot vår demokrati.
Foto: MATS STRAND
En ny laddning antidemokratiska så kallade terroristlagar är på väg till riksdagen. Säpo skall få rätt att avlyssna alla svenskar, läsa vår post och mejl eller begå hemliga inbrott i våra hem eller på våra arbetsplatser - utan att något brott har ägt rum. Vår justitieminister talar om "förebyggande syfte".
  Även om den föreslagna lagtexten inte gör formell skillnad mellan svenskar som heter Göran och svenskar som heter Muhammed är det ingen tvekan om vad det hela handlar om. Det är Muhammed som gäller. Folkpartiet kan alltså stödja hela lagpaketet.
  Enligt de terroristlagar som togs i bruk 1991, och som gällde utländska medborgare, fast bara tillämpades på sådana som heter Muhammed, var definitionen av en terrorist en utländsk person som Säpo misstänkte för brott utan att ha bevis. Därmed kunde Säpo ingripa med full kraft.
  Det är de principerna som nu skall upphöjas till att gälla även svenska medborgare. Det är en rättshistorisk nyhet att polisen "i förebyggande syfte" skall kunna ingripa mot personer som inte är brottsliga. I praktiken är det dessutom en sorts raslagstiftning eftersom Säpos extraordinära befogenheter kommer att rikta sig mot en etniskt begränsad grupp i samhället.
  
  Ingen politiker,
inte ens justitieminister Thomas Bodström, skulle bestrida att den här typen av mardrömslagar innebär en inskränkning i demokratin. Då uppstår frågan varför det blivit nödvändigt att inskränka demokratin.
  Det är två politiska tankefigurer som används för att motivera dessa antidemokratiska lagar. För det första handlar det om föreställningen att terroristerna skulle bedriva en särskild sorts brottslighet som kräver särskilda metoder i bekämpningen. De begår inte mord, kidnappning, sabotage och allmänfarlig ödeläggelse - mot vilka brott det redan finns lagar och utvecklad polisiär teknik för brottsbekämpning. De påstås begå en ny sorts mord, kidnappning, sabotage och allmänfarlig ödeläggelse - som måste bekämpas med nya och rentav terroristiska lagar.
  I Bodströms med fleras föreställningsvärld kan dessa terroristbrott till och med utövas med en sorts telepatiska
  eller andliga metoder som inte kräver "gärningar", det vill säga konkreta åtgärder för att fullborda brottet.

  I kommentaren till det nya lagförslaget läser vi exempelvis (sidan 255):
  "Innebörden i begreppet "utöva" skall förstås i en vidare mening än det straffrättsliga gärningsmannabegreppet. Detta innebär att personen
  inte behöver misstänkas vara en presum-
  tiv gärningsman för att han eller hon ska
  anses kunna komma att utöva brottsligheten. Det kan således vara tillräck-
  ligt med att personen rent objektivt kan
  komma att främja en framtida brottslighet."
  Man kan alltså i denna nya sköna värld begå terroristbrott utan att göra någonting, inte ens planera eller förbereda (ty det är en typisk "gärning"). Hur man då "rent objektivt", kanske, i framtiden eller i sömnen, främjar terrorism undandrar sig min bedömning. Tänka fula tankar? Skriva en kolumn som Säpo ogillar? Hålla en osmaklig predikan i Stockholms moské? Varvid Säpo "rent objektivt" genomskådar den blivande brottslingen och ingriper?
  Denna Bodströmska analys av Muhammeds särskilt illistiga form av andlig terrorism är mer besläktad med vidskeplighet än med juridik.
  Och allt detta är nödvändigt för - och nu kommer vi till den andra tankefiguren - att terroristerna skulle hota vår demokrati. Men det gör de ju inte, hur skulle de kunna göra det? Det där är ett rent påhitt av George Bush och hans män vid tiden för 11 september, senare förädlat genom all världens liberala ledarsidor.
  Påhittet var att Usama bin Ladin och hans terrorister inte hade några begripliga politiska motiv för sin attack. Det handlade inte om USA:s militära närvaro i Mellanöstern, USA:s olika krig, någon miljon döda irakier, det hårdnackade stödet för Israels ockupationspolitik (vilket terroristerna själva hävdade). I stället skulle motiven återfinnas i muslimernas hat mot den västerländska demokratin och den västerländska kvinnans frigjorda ställning. Vilket ledde till den absurda slutsatsen runtom i världen att demokratin nu måste försvaras genom att inskränkas. Eftersom terroristerna hotade vår demokrati? Vilket lysande försvar!
  Om Karlskoga/Bofors exploderar i morgon på grund av en förfärlig olycka i vapenfabrikerna så drabbas Sverige förstås av en katastrof. Men inte hotas vår demokrati.
  Varför skulle den då hotas om explosionen berodde på ett sabotage? Skulle vi då genast överge den allmänna rösträtten? Skulle vi behöva vänta på bekräftelsen att det var sabotage och inte en olyckshändelse innan vi inskränkte vår demokrati? Nonsens.
  En antidemokratisk lagstiftning är ett mycket större hot mot demokratin än alla terrorister i världen. Thomas Bodström är i det avseendet farligare än Usama bin Ladin.SÄPO skall enligt en ny lag få rätt att avlyssna alla svenskar, läsa vår post och begå hemliga inbrott i våra hem eller på våra arbetsplatser.

Publicerad: 2005-10-16

http://www.aftonbladet.se
/vss/nyheter/story/0,2789,714179,00.html

Tipsa oss

© Aftonbladet Nya medier